Vaarregels

Let op! Onderstaande vaarregels hebben betrekking op de TxMiller Orca Competitie Slotwedstrijden 2024.

De Bosbaan beschikt, inclusief de oproeibaan, over 8 roeibanen. Wedstrijden worden gestart in de banen 1 t/m 6.

Trainen

Het trainen gedurende de wedstrijden en korter dan 30 minuten voor de eerste start van de dag is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om in de middagpauze te trainen.

Warmroeien

Warmroeien richting de start dient te geschieden in baan 0. Dit is de aan aan de zijde van de finishtoren. Warmroeien richting de finish is toegestaan tussen de 250 en 1250 meter in de daarvoor aangewezen banen 6 en 7. Uitwijken voor passerende wedstrijden kan in baan 7. Verlaat baan 6 daarvoor tijdig (zo’n 250m van tevoren!). Ploegen in baan 0 en baan 7 dienen bovendien ruim voor een aankomende wedstrijd te laten lopen, zodat de wedstrijd geen last heeft van golfslag of deining. Het is verboden om tijdens het warmroeien mee te varen met een wedstrijd. Het is verboden in baan 1 te roeien; inhalen in baan 1 ten tijde van het oproeien is ten strengste verboden. Warmroeien in de banen 1 tot en met 5 is te allen tijde verboden.

Uitroeien

Het uitroeien richting start geschiedt in baan 0. Men dient voor de 1500 meter rond te maken en terug te roeien in de daarvoor aangewezen banen 6 en 7. Het is verboden om tijdens het uitroeien mee te varen met een wedstrijd.

Overtredingen

Overtreden van de verkeersregels kan bestraft worden met een waarschuwing of andere, in het reglement voor roeiwedstrijden gespecificeerde, disciplinaire maatregelen.

Weersomstandigheden

Als de weeromstandigheden dat vereisen kan de wedstrijdleiding besluiten om de wedstrijd in de banen 2 t/m 7 of 0 t/m 5 te starten of de races als time-trail te varen. Op dat moment zullen afwijkende verkeersregels gepubliceerd worden.