Fairnessprotocol

Fairnessprotocol

Uitgangspunt voor elke roeiwedstrijd zijn veiligheid en gelijkheid van kansen. Doordat roeien een buitensport is zijn deze aspecten niet altijd voor 100% te garanderen.

Dit protocol beschrijft hoe de organisatie van de GenDx Orca Competitie Slotwedstrijden met onveilige en oneerlijke situaties omgaat. De algemene regels voor veiligheid en eerlijkheid zijn te vinden in het Reglement voor Roeiwedstrijden. Op de Bosbaan kunnen de omstandigheden (met name beïnvloed door wind en stroming) zodanig zijn dat de eerlijkheid vereist dat de wedstrijdorganisatie besluit tot het nemen van maatregelen om de gelijke kansen zoveel mogelijk te herstellen. De fairnesscommissie monitort de weersomstandigheden voorafgaand en tijdens de wedstrijden. Er wordt gebruik gemaakt van de waarnemingen en voorspellingen van Schiphol, gecombineerd met waarnemingen langs de baan. Met in achtneming hiervan alsmede de beschikbare historische en feitelijke statistiek van de uitslagen waaronder het programma van Time Team, wordt de eerlijkheid van de baan beoordeeld en de ontwikkeling er van voorspeld.

Dit protocol is een aanvulling daarop en bevat conform artikel 32.9 RvR de praktische uitwerking ervan. Het veiligheidsplan van de Orca Competitie Slotwedstrijden beschrijft hoe de organisatie om gaat met de veiligheid tijdens het evenement.

Communicatie

Er zijn enkele vaste communicatiemomenten vastgesteld waarbij op de website zal worden geïnformeerd over de verwachte weersomstandigheden gedurende het weekend. Wanneer aanleiding is aan te nemen dat er bijzondere omstandigheden zullen ontstaan waarvoor maatregelen, relevant voor de roeiers, moeten worden genomen zullen extra momenten worden aangekondigd. Deze extra berichten zullen via meerdere kanalen verspreid worden (zie communicatiemiddelen). De vaste momenten zijn:

Woendag           22:00 uur 

Donderdag         22:00 uur

Vrijdag               22:00 uur 

Zaterdag             8:00, 13:00 & 22:00 uur

Zondag               8:00 & 13:00 uur

De basisinformatie die gedeeld zal worden:

Groen =  er zijn geen bijzonderheden. Er wordt een algemeen plaatje van de weersvoorspelling geschetst.

Geel    = er zijn bijzonderheden die direct van invloed zijn op het tijdschema en/of voortgang van de wedstrijd, kijk op de website voor meer informatie.

Rood   = alles afgelast (per dagdeel).

Maatregelen

Bij voorwedstrijden

 1. Banen tot verboden gebied verklaren.
 2. Gebruik van banen 0-5 of 2-7.
 3. Start op een eerder of later tijdstip.
 4. In geval er 4 banen beschikbaar zijn met gelijke kansen: voorwedstrijden van toernooi varen over een 4-ploegen baan.
 5. Voorwedstrijden als time trial per veld over 1000 meter.
 6. Als time trial per race over 1000 meter (promotiesysteem blijft gehandhaafd).

Bij halve-finales

 1. Banen tot verboden gebied verklaren.
 2. Gebruik van banen 0-5 of 2-7.
 3. Wijzigen van boei indeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was).
 4. Start op een eerder of later tijdstip.
 5. In geval er 4 banen beschikbaar zijn met gelijke kansen: voorwedstrijden van toernooi varen over een 4-ploegen baan.
 6. Als time trial per race over 1000 meter (promotiesysteem blijft gehandhaafd).
 7. Als time trail per veld over 1000 meter, geroeid op 1 wedstrijdbaan.
 8. Voorwedstrijden als time trial per veld over 1000 meter.
 9. Ronde gaat niet door. De volgende ronde wordt ingedeeld op basis van de uitslag van de laatst verroeide ronde (plaats en/of geroeide tijd).

Bij finale

 1. Banen tot verboden gebied verklaren.
 2. Gebruik van banen 0-5 of 2-7.
 3. Wijzigen van boei indeling op basis van vorige ronde (indien deze eerlijk was).
 4. Start op een eerder of later tijdstip.
 5. Time trial over 1000 meter per A, B, etc. finale.
 6. Ronde gaat niet door. Indien mogelijk wordt de uitslag vastgesteld op basis van de laatst verroeide ronde.

Prioriteringslijst bij krapte in tijdschema

Bij het laten vervallen van races vanwege het tijdschema wordt rekening gehouden
met een prioritering die bekend wordt gemaakt op de website.
1. Velden die op verzoek zijn toegevoegd aan het wedstrijdschema
2. D-C finales NSRF onervaren
3. B-finales losse velden
4. B-finales NSRF onervaren
5. B-finales ouderejaars bokalen
6. Voorwedstrijden
a. Junioren
b. Bedrijfsvelden
c. Losse velden
d. NSRF onervaren
e. Ouderejaars bokalen
f. NSK-velden
7. A-finales
a. Junioren
b. Bedrijfsvelden
c. Losse velden
d. NSRF onervaren
e. Ouderejaars bokalen
f. NSK-velden

Zie onderstaand bestand voor het uitgebreide fairnessprotocol van 2023.